Facebook logo
Wielopokoleniowi Logo

Wszystkie trudne słówka

Firma rodzinna

(1) Przedsiębiorstwo lub spółka, która należy w całości lub w przeważającej części do przedstawicieli jednej rodziny, a przynajmniej 2 członków zaangażowanych jest w pracę lub zarządzanie firmą; istnieje przeszło 100 definicji firmy rodzinnej, w wielu przyjmuje się, że firmą rodzinną jest wyłącznie firma, która z powodzeniem przeszła proces sukcesji przynajmniej raz, tj. z pierwszego na drugie pokolenie. (2) Z perspektywy rozpatrywania Kierunku (patrz: Kierunek sukcesji) oraz Etapu (patrz: Etap sukcesji) sukcesji, firma, w której sukcesja biznesu rodzinnego jest na ugruntowanym, zaawansowanym etapie i ma potwierdzony kierunek.

Fundacja rodzinna

Fundacja prywatna, której celem jest zaspokajanie potrzeb członków rodziny fundatora, a nie cel publiczny; najczęściej jest właścicielką biznesu rodzinnego w postaci firmy lub grupy spółek, a także majątku rodzinnego.

IDG

Potocznie: indywidualna działalność gospodarcza, na Wielopokoleniowych skrótu używamy jako zamiennik jednoosobowej działalności gospodarczej lub działalności wpisanej do CEIDG, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kierunek sukcesji

W sukcesji biznesu: kierunek rodzinny, półrodzinny lub nierodzinny – kierunek, w którym zmierza proces sukcesji.

Komandytariusz

Wspólnik spółki komandytowej, który odpowiada za długi spółki z ograniczeniem do wysokości tzw. sumy komandytowej.

Kommorienci

Osoby, które zmarły na skutek tego samego zdarzenia (np. wypadku samochodowego) i w okolicznościach uniemożliwiających ustalenie kolejności zgonów, co jest kluczowe dla reguł dziedziczenia, patrz: art. 32 KC.

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się do newslettera Wielopokoleniowych!